Day: December 13, 2019

คล็อปป์ ปิดตายไม่สนดึงซานโช่ร่วมแอนด์ฟิลในเร็วๆนี้แน่นอนคล็อปป์ ปิดตายไม่สนดึงซานโช่ร่วมแอนด์ฟิลในเร็วๆนี้แน่นอน

<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img src="https://ingelnook.org/wp-content/uploads/2019/12/20191207061545-download-2019-12-07T061722.837.png" alt="คล็อปป์" class="wp-image-130" srcset="https://ingelnook.org/wp-content/uploads/2019/12/20191207061545-download-2019-12-07T061722.837.png 500w, https://ingelnook.org/wp-content/uploads/2019/12/20191207061545-download-2019-12-07T061722.837-300x200.png 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure></div> <p>     ด้วยผลงานบินสูงของลิเวอร์พูลก็ทำให้<a href="https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9E"><strong>เจอร์เกน คล็อปป์</strong></a>ต้องการเพ่งสมาธิไปที่การทำงานร่วมกับลูกทีมเท่านั้น และไม่มีความต้องการจะดึง